Úvod » Ubytování » Ubytovací podmínky

Ubytovací podmínky

Nástup k ubytování je od 15. hodiny do 19. hodiny. Vyklizení pokojů do 10. hodiny.
Při objednávce se vybírá záloha 50 %, zůstatek ceny se hradí při nástupu.
Poslední týden v roce je přirážka z ceny ubytování 30 %.
V ceně není zahrnutý rekreační poplatek 12 Kč dospělá osoba / den.
Ubytování bez domácích mazlíčků! Psí hotel vzdálen 20 km od penzionu.
Zákaz konzumace vlastního alkoholu ve společenských prostorách, venkovních terasách, baru, jídelně a přilehlých prostorách.
 
Ceník poskytovaných služeb naleznete zde.

 

Pro firemní akce-semináře, školení, oslavy narozenin a svatby je cena za ubytování a další služby smluvní. Přečtěte si prosím základní obchodní podmínky.

 

Základní obchodní podmínky pro pořádání akcí

 

Tyto základní obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní vztahy vzniklé z pořádání

firemní akce, školení, oslavy narozenin, svatby na „Rekreačním středisku Lopeník“ a zavazují

všechny jejich účastníky. Pořadatel akce odpovídáza jejich plnění a odpovídá také za

případné škody, které na zařízení „Rekreačního střediska Lopeník“ vzniknou z činnosti jejich účastníků.

 

Cena a placení ceny

 

a) Cena za pořádanou akci se stanovuje dohodou smluvních stran, do sjednané ceny se kalkuluje cena všech

poskytovaných služeb, zejména cena jídel a nápojů, pronájem veřejných prostor, případně poskytnutí

noclehů účastníkům akce. Bude-li však nocleh – ubytování poskytnuto individuálně některému z účastníků

akce, hodnota snídaně není v ceně ubytování zahrnuta.

 

b) Bylo-li účastníkům akce v rámci jejího pořádání poskytnuto i ubytování, povinností každého účastníka je

vyklidit ubytovací prostory a odevzdat klíče od pokoje do 09,00 hod. Pokud takto nebudou ubytovací

prostory vyklizeny, provozovatel střediska je oprávněn účtovat za nevyklizené prostory další ubytovací den.

 

c) Pořadatel akce je povinen nejpozději 10 dnů před konáním akce zaplatit 30% sjednané ceny formou nevratné

zálohy. Vrátit zaplacenou je možné jen z důvodů

1. Úmrtí nebo vážné nemoci některých z účastníků akce.

2. Nepředvídatelných důvodů na straně objednávající firmy u firemních akcí nebo školení.

Zálohu však nelze vrátit, pokud požadavek na její vracení bude doručen později než 48 hodin před zahájením

akce. To neplatí v případě úmrtí nebo vážné nemoci účastníka.

 

Organizace a provozní podmínky akce

 

a) Počátek – zahájení akce, doba akce a konec akce se stanoví dohodou s pořadatelem.

 

b) Účastníci akce mají přístup do všech veřejných prostor střediska, tzn. do jídelny, do školící místnosti –

přístavku, do barové místnosti, ubytovaní také do ubytovací části střediska, do bazénu v jeho provozní době.

Užívat bazén mimo jeho provozní dobu se přísně zakazuje. Sjednat lze navíc i posezení ve vinném sklípku.

 

c) Provozní doba střediska končí ve 24,00 hod., objekt střediska se uzamyká. Pokud bude dohodnuto při

sjednání akce nebo v průběhu akce prodloužení provozní doby, tedy i účasti personálu, pořadatel je povinen

zaplatit za každou započatou hodinu po 24,00 hod. částku……500………. Kč. Bez účasti personálu nelze

využívat veřejné prostory střediska.

 

d) Vznikne-li v rámci pořádané akce škoda na majetku střediska, která byla způsobena někým z účastníků akce,

škodu je povinen v penězích nahradit pořadatel akce.

 

e) Pokud je součástí akce hudební produkce a ve středisku jsou ubytováni rekreanti – další klienti střediska,

hudební produkce musí být ukončena nejpozději ve 24,00 hod, účastníci akce jsou povinni zachovávat

náležitý klid tak, aby ostatní ubytované klienty nerušili.

 

 

 

Rekreační středisko Lopeník

Marie Soukeníková v.r.