Úvod » Rekreace » Příroda v okolí

Příroda v okolí

Lopenická hornatina s vrcholem na Velkém Lopeníku je součástí pohoří Bílé Karpaty na moravsko-slovenské hranici. Pro unikátnost místní flóry i fauny zde byla v roce 1980 na ploše 715 čtverečních kilometrů zřízena Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty, která byla později zařazena na seznam biosférických rezervací UNESCO.

 

Převládají zde zejména bukové a dubohabrové lesy, na severní straně se zvyšuje podíl jehličnanů. Lesní komplexy jsou cenné řadou typických prvků karpatské květeny i fauny.

 

V důsledku staletého kulturního působení místních obyvatel vznikly tisíce hektarů odlesněných ploch – jedinečných květnatých luk s roztroušenými dřevinami charakteristických pro krajinný ráz Bílých Karpat. Botanicky jsou karpatské louky pozoruhodné především bohatostí rostlinných společenstev s vysokým zastoupením kriticky ohrožených druhů rostlin.

Krajinný ráz Lopeníku je typickým obrázkem tzv. kopaničářského osídlení. Roztroušené chaloupky se střídají s malými políčky a sady. Kdysi jedna z nejchudších oblastí Moravy si stále uchovává své magické kouzlo, skryté v pověstech o místních „bohyních“- znalkyních bylin i zaříkání. V obci se dochovala vzácná ukázka kopaničářské usedlosti – dům č. 141, která se nachází asi 100 metrů od Chaty Lopeník.

 

V okolí rekreačního střediska se nachází několik zajímavých přírodních památek a lokalit, jako je přírodní památka Grůň s výskytem řady různých druhů orchidejí, přírodní památka U Zvonice nebo zachovalá pastvina s výskytem prstnatce bezového Hrubý Mechnáč.

Jaká jsou další zajímavá místa v okolí Chaty Lopeník?

 
 

Například rozhledna na Velkém Lopeníku nebo lyžařské centrum na Mikulčině Vrchu.

 
 

Z Lopeníku se můžete také vydat do nedalekých turistických lokalit – tady jsou naše tipy na výlety.